Jump to Navigation

Християни Приятели на Израел (ХПИ) е християнско служение, чиято цел е:

  • Да утешава и подкрепя народа на Израел чрез практическа помощ
  • Да информира християните по целия свят относно Божия план за Израел и за отговорността на Църквата по отношение на еврейския народ
  • Да изразява своята солидарност и подкрепа към еврейския народ.

"Ти ще станеш и ще се смилиш за Сион; защото е време да му покажеш милост. Да! определеното време дойде." (Псалм 102:13)

НАШЕТО ВЕРУЮ

Като християни ние сме получили от Бога любов към Израел и еврейския народ. Нашето желание е да бъдем благословение за тях в името на Господа. Ние вярваме, че Господ Исус е Месията на Израел и Спасител на целия свят. Същевременно, подкрепата ни към Израел е безусловна и не зависи от това дали народът на Израел приема това, в което ние вярваме. Целта на нашето съществуване е да предоставяме подкрепа и утеха за еврейския народ, както и да информираме християните по света за Божия план за Израел.

Защо християните са призвани да бъдат приятели на Израел?

*Защото Бог е направил вечен завет с наследниците на Авраам, Исаак и Яков.

„Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, Господ се яви на Аврама и му рече: „Аз съм Бог Всемогъщи; ходи пред Мене и бъди непорочен. И ще направя завета Си между Мене и тебе, и ще те умножа твърде много.” Тогава Аврам падна на лицето си; и Бог му говореше, казвайки; „Ето, Моят завет с тебе; и ти ще станеш отец на много народи. Ще те наплодя твърде много и ще произведа народи от тебе; и царе ще произлязат от тебе. И ще утвърдя завета Си между Мене и тебе, и потомците ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на тебе и на потомството ти след тебе. На тебе и на потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която си пришелец, цялата Ханаанска земя; и ще им бъда Бог.” (Битие 17:1-8)

*Защото Бог е показал верността Си към този завет, като е запазил евреите като народ с отличаваща се идентичност пред Него.

„Така казва Господ, Който дава слънцето за светлина на деня и нарежда луната и звездите за светлина през нощта, Който повдига морето така щото вълните му бучат, Господ на Силите е името Му: Ако изчезнат тия наредби от пред Мене, казва Господ, тогава и израилевото потомство ще престане да бъде до века народ пред Мене. Така казва Господ: Ако може да се измери небето горе и да се изследват основите на земята долу, тогава и Аз ще отхвърля цялото израилево потомство за всичко, което са сторили, казва Господ.” (Еремия 31:35-37)

*Защото нашето спасение е дошло чрез евреите.

„... защото спасението е от юдеите.” (Йоан 4:22)

Библията, която говори за нашето спасение, беше написана от евреи. Месията Йешуа, който ни донесе спасението, дойде на света като евреин. Учениците, които първи донесоха Божието послание за спасението на езичниците, бяха евреи.

*Защото, когато са били разпръснати между народите, към евреите са се отнасяли позорно и то често хора, които са наричали себе си християни.

„Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.” (Битие 12:3)

„Недей влиза в портата на людете Ми в деня на бедствието им; Да! Не гледай злорадо злощастието им в деня на бедствието им, нито да туриш ръка на имота им в деня на бедствието им.” (Авдий 13)

*Защото завръщането на евреите в Земята им е в изпълнение на библейските пророчества.

„А вие, израилеви планини, ще изкарате клоните си; и ще давате плода си на людете Ми Израиля; защото скоро ще дойдат.” (Езекиил 36:8)

„Защото ще ви взема из сред народите, и ще ви събера от всички страни, и ще ви доведа в земята ви.” (Езекиил 36:24)

*Защото възстановената еврейска държава, с Ерусалим като нейна столица, ще бъде седалището на  управлението на Месията при Неговото завръщане.

„И много племена ще отидат и ще рекат: Дойдете, да възлезем на хълма Господен, в дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, и ние ще ходим в пътеките Му, защото от Сион ще излезе поуката, и Словото Господно от Ерусалим. Бог ще съди между народите и ще решава между много племена; и те ще изковат ножовете си на палечници, и копията си на сърпове; народ против народ няма да вдигне нож, нито ще се учат вече на война.” (Исая 2:3-4)

*Защото Бог има план да направи Израел благословение и за арабите, за които ние също се молим.

„В оня ден ще има път от Египет за Асирия; и асирийците ще дойдат в Египет, и египтяните в Асирия, и египтяните с асирийците ще служат Господу. В оня ден Израил ще бъде с Египет и с Асирия; трето благословение всред земята; защото Господ на Силите ще ги благослови, като ще рече: Благословен да бъде Египет, Мои люде, и Асирия, делото на ръцете Ми, и Израил, наследството Ми.” (Исая19:23-25)

ДА ЗАСТАНЕМ ЗА ИЗРАЕЛ

Библията ясно ни говори, че християните са призвани да бъдат приятели на еврейския народ и да подкрепят нацията Израел и правото му на съществуване. Сега повече от всякога евреите се нуждаят от християни, които не само да се молят за мира на Ерусалим, но и открито да застанат рамо до рамо с тях.

„Всякога помни завета Си; Словото е заповядал да стои за хиляда поколения, което изговори на Авраама... утвърди на Якова... на Израиля за вечен завет, като рече: На тебе ще дам ханаанската земя.” (Псалм 105:8-11)

„И тъй, казвам: Отхвърлил ли е Бог Своите люде? Да не бъде! Не е отхвърлил Бог людете Си, които е предузнал. Защото даровете и призванието от Бога са неотменими.” ( Римляни 11:1,2,29)

 

 

 Main menu 2

Page | by Dr. Radut