Jump to Navigation

Пет минути ежедневна молитва за Израел

(примерен текст)

Господи,

  • Aз благославям народа на Израел и Tи благодаря за огромните и изключителни благословения, които, като вярващ в Исус Христос, съм получил чрез този народ.
  • Нека Твоята защита да бъде върху нацията на Израел в този ден.
  • Нека да бъде осуетен всеки план за извършване на терористични действия в Израел, срещу евреи извън Израел и срещу хора, подкрепящи Израел където и да било по света. Благославям всички, които се грижат за сигурността на населението в Израел, България и всяка друга страна и се моля те да бъдат бдителни и способни да откриват и предотвратяват всеки план, който цели да навреди на живота и благоденствието на хората.
  • Нека да не успеят каквито и да било планове или действия, основаващи се на антисемитизъм. Нека тези, които мразят народа на Израел и се стремят да му навредят, бъдат изобличени. Нека стигнат до спасително покаяние, познавайки Теб и превръщайки се в хора, които обичат и благославят Твоя избран народ.
  • Нека да не успее нито един план за създаване, използване или разпространение на оръжия за масово унищожение (ядрени / химически / биологически оръжия) от режими, подкрепящи агресията, тероризма и антисемитизма.
  • Благославям всички лидери и хора в позиция на власт на всяко ниво в национални правителства, в национални или международни организации. Нека те да взeмат правилни решения по всеки морален въпрос, свързан с Израел, утвърждавайки това, което е добро в Твоите очи.
  • Благославям членовете на израелското правителство и се моля те да не се поддават на натиска на света за предаване на суверенитета върху земята, която Ти си им дал – земята, която е знак на Твоя вечен завет с народа Ти и свидетелства за Твоята вярност и истината на Твоето Слово.
  • Благославям членовете на българското правителство и се моля те да не правят морален компромис по отношение на Израел, но да избират да застават на страната на доброто, подкрепяйки нацията, която е благословение за всички останали.
  • Благославям Църквата в България и се моля в нея да няма никакво място за антисемитизъм, но българските вярващи да бъдат верни приятели на Твоя избран народ, постоянствайки в молитва и дело за доброто на Израел.
  • Благославям българското общество и се моля ние всички да опазим доброто национално наследство, което сме получили от предишните поколения наши сънародници, спасили българските евреи от Холокоста. Нека България винаги да бъде нация, която отхвърля антисемитизма и благославя Израел, получавайки Твоето благословение във всяко поколение.


Main menu 2

Page | by Dr. Radut