Jump to Navigation

ХПИ ИЗДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021

Скъпи приятели, 

Изданията за месец септември 2021 г. на служението „Християни приятели на Израел” с център Ерусалим са вече на сайта ни, а именно: 

-             Молитвеното писмо на стражата

-               Дугит – бюлетин на месианска църква „Адонай Рои“ с пастор Ави Мизрахи

Същото можете да прочетете и да изтеглите от нашия сайт (секция “Печатни издания”): http://cfibul.eu/?q=bg

Насърчаваме ви да препращате и да споделяте материалите с други вярващи, като ви молим да не забравяте да цитирате източника, т. е. сайта на служението ХПИ-България. 

През септември Израел навлиза в сезона на есенните Господни празници, за които Господ, Бог на Израел, заповяда на Мойсей: Говори на израилтяните, като им кажеш: Господните празници, в които ще свиквате свети събрания, Моите празници….“ (Левит 23:2).

За разлика от други години заради пандемията тази година Израел отново няма да бъде посетен от обичайните множества от поклонници – както евреи, така и християни от целия свят – и празненствата ще са в по-тесен семеен кръг. Нека се молим обаче независимо от това всяко еврейско семейство да бъде посетено от Божия Дух, за да познаят те и бъдещите им поколения, че в колиби направих израилтяните да седят, когато ги изведох из Египетската земя. Аз съм Господ вашият Бог” (Левит 23: 43).

Заедно с вас за благословението на Израел,

Митка Атанасова и екип на ХПИ-България

 Main menu 2

Article | by Dr. Radut