Jump to Navigation

ХПИ ИЗДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021

Скъпи приятели, 

Молитвеното писмо на стражата - издание на служението „Християни приятели на Израел” с център Ерусалим за месец ноември 2021 г е вече на сайта ни.  

Същото можете да прочетете и да изтеглите от нашия сайт (секция “Печатни издания”): http://cfibul.eu/?q=bg

Насърчаваме ви да препращате и да споделяте материалите с други вярващи, като ви молим да не забравяте да цитирате източника, т. е. сайта на служението ХПИ-България. 

Отдаваме слава на Бога, че Неговата ръка не се е скъсила да благославя народа Си и в тези трудни времена. Както ще прочетете в изданието за този месец алията (завръщането на евреите в Израел) отбеляза значителен ръст през изминалата година въпреки COVID-19 пандемията. Цялата слава да бъде на Израилевия Бог, който изпълнява обещанията Си! Отдаваме Му слава и за това, че на 4 ноември израелският парламент одобри бюджета за следващата година – нещо, което не се беше случвало от три години и половина и което беше причина за поредицата от избори в Израел през последните четири години. По този начин се избегна и опасността от нови избори в Израел през идната година.

Благодарим на Бога за Неговата милост към народа Му и към всички, които са прибегнали под крилете на Израилевия Бог!

„Той ще пасе стадото Си като овчар, ще събере агнетата с мишцата Си, ще ги носи в пазухата Си и ще води полека доещите“ (Исая 40:11).

Заедно с вас за благословението на Израел,

Митка Атанасова и екип на ХПИ-България

 Main menu 2

Article | by Dr. Radut