Jump to Navigation

Кой е в контрол?

БЕРЕШИТ (В НАЧАЛОТО)
  • Тора:                          Берешит/Битие 1:1-6:8
  • Афтара:                      Йешаяху/Исая 42:5-43:10
  • Брит Хадаша:            Йоханан/ Йоан 1:1-18

          Берешит (Битие) {2:4}  Това е произходът на небето и на земята при сътворението им във времето, когато Господ Бог създаде земя и небе.{2:5} А никакво полско растение още нямаше на земята и никаква полска трева не беше още поникнала; защото Господ Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята; {2:6} но пара се издигаше от земята та напояваше цялото лице на земята. {2:7} И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа. {2:8} И Господ Бог насади градината на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше създал. {2:9} И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво наглед и добро за храна, както и дървото на живота всред градината и дървото на познаване доброто и злото. {2:10} И река изтичаше от Едем да напоява градината, от гдето се разклоняваше и стана четири главни реки.

Български

Йешуа А’Машиах – нашето изкупление

ЙОМ КИПУР – ДЕНЯТ НА УМИЛОСТИВЕНИЕТО

ВАИКРА (ЛЕВИТ) 16:1-34

Тора:                          Ваикра/ Левит 16:1-34
Тора Мафтир:           Б’Мидбар/ Числа 29:7-11
Афтара:                     Йешаяху/ Исая 57:14-58:14

            Ваикра (Левит) {16:1} И Господ говори на Моисея, след смъртта на двамата Ааронови синове, когато пристъпиха с чужд огън пред Господа и умряха; {16:2} Господ каза на Моисея: Кажи на брата си Аарона да не влиза на всяко време в светилището, което е отвътре завесата, пред умилостивилището, което е върху ковчега, за да не умре; защото Аз ще се явявам в облак върху умилостивилището.

            Ако сте прочели цялата параша за тази седмица, знаете, че след смъртта на двамата Ааронови синове Надав и Авиуд Бог започна да поучава Аарон за ритуала за Йом Кипур. Смятам, че е много интересно, че Бог избра точно момента след смъртта на синовете на Аарон, за да говори за Йом Кипур. Дали това имаше нещо общо със смъртта им? Както знаем и двамата синове на Аарон умряха заради бунта си срещу инструкциите на Бога. Те извършиха грях, който доведе до смъртта им. Ние също грешим многократно дори и да сме спасени чрез кръвта на Йешуа А’Машиах. Ето защо, не би ли трябвало и ние да умрем? В крайна сметка Писанието ни казва:

           Езекиил {18:4} Ето, всичките души са Мои; както душата на бащата, така и душата на сина е Моя; душата, която е съгрешила, тя ще умре.

Български

СтранициMain menu 2

by Dr. Radut