Jump to Navigation

Кои са „Християни Приятели на Израел”?

„Християни Приятели на Израел” (ХПИ) е международно евангелско християнско служение, законно регистрирано в Израел, с централен офис в Ерусалим и официални представители по целия свят. ХПИ представлява християни в нациите, които обичат Израел и изразяват своята позиция на подкрепа, основаваща се на Библията. Основната ни цел е да засвидетелстваме на практика любовта на Исус към народа, който разпространи вестта за Божията любов сред народите. Един от способите за това е чрез 12-те проекта на служението и Разпределителния център на ХПИ, разположен на стратегическо място в Ерусалим, в който се оказва помощ на завръщащите се в Земята на Израел евреи. От откриването му по време на Войната в залива през 1991 г. в центъра е оказана помощ на повече от 300 000 евреи от страните на бившия СССР и четирите краища на света, които Бог връща в Земята в изпълнение на библейските пророчества.

Посредством месечните си и периодични издания, както и конференции в Ерусалим и по света, ХПИ също така предоставя на Тялото Христово възможности за изучаване на еврейските корени на Църквата и библейската отговорност на християните към еврейския народ.

Християни Приятели на Израел в Ерусалим

През 1985 г. Рей и Шарън Сандърс от САЩ се покоряват на Божия призив и заедно с група християни от различни нации поставят началото на служението “Християни Приятели на Израел” (ХПИ) с център Ерусалим. Вече почти 25 г. чрез различни програми и проекти служението на ХПИ достига до почти всички слоеве на израелското общество, изпълнявайки на практика Божия призив към нас, християните: ”Утешавайте, утешавайте людете Ми ...” (Исая 40:1)

Представлявайки християни от всички нации, ХПИ участва в изпълнението на Божиите обещания за еврейския народ, подпомагайки завърналите се в Израел евреи в започването на новия им живот в Земята на техните деди; носейки утешение и “превързвайки раните” на оцелелите от Холокоста и жертвите на терористични атентати; насърчавайки и “укрепявайки ръцете” на войниците – момчета и момичета на 18-20 г., които макар и още деца, са на предните редици на битката; подпомагайки месианската Църква в Земята...

През годините служението ХПИ изгражда и Молитвена Стена, чиято цел е цялата Израилева земя да бъде покрита с молитвите на светиите в нациите. В нея участват християни от целия свят, включително и България, които са се посветили да се молят за определени населени места в Израел, ходатайствайки пред Бога за Неговата закрила, опазване и спасение.

Освен към Израел, ХПИ има и служение към Църквата – да информира Христовото тяло по света за Божия план за Израел и отговорността на Църквата към еврейския народ.

Основни цели:

  • Да показва на дело приятелството и солидарността на християните към Израел и еврейския народ по целия свят.
  • Да се противопоставя и бори срещу всякакви форми на антисемитизъм, включително и сред християните.
  • Да информира Църквата за събитията в Израел и да насърчава християните по целия свят да се молят и ходатайстват за еврейския народ.
  • Да осигурява практическа подкрепа на нуждаещите се в Израел.
  • Да помага на евреите в диаспората да се завърнат в Земята Израел.
  • Да насърчава и да се моли за помирението между евреи и араби. 

ОСНОВОПОЛОЖНИ ПРИНЦИПИ

 „Приятел обича всякога ... ” (Притчи 17:17)

Като християни, които са приели от Бога любовта към Израел и евреите, ние искаме да ги благословяме в името на Месията Исус.

Ранната Църква беше еврейска. Християнството е с еврейски корени и никога не е преставало да бъде свързано и задължено на евреите.

Вярваме, че възстановяването на евреите в земята на Израел е в изпълнение на обещанията в Божието Слово, и че Божието време за „благоволение към Сион” е започнало.

Ние вярваме, че Израел (народ, земя и нация) има предопределено от Бога, славно бъдеще, и че Бог нито е отхвърлил, нито е заменил Своя народ - евреите.

Ние съзнаваме, че бариерите, които днес съществуват между евреи и християни, се дължат до голяма степен на християнския антисемитизъм и гонението на евреите от страна на хора, наричащи себе си християни.

Ние вярваме в еврейския произход на Исус и на Новия Завет.

Въпреки че вярваме, че нашият Господ Исус е Месията на Израел и Спасителят на света, нашата подкрепа за Израел не е условна и не се основава на това дали еврейският народ приема вярата ни или не. 
Main menu 2

Page | by Dr. Radut