Jump to Navigation

ДУГИТ брой 1 март 2023

като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос” (Ефесяни 5:20).

„за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса“ (1 Солунци 5:18).

 ШАЛОМ ОТ ТЕЛ АВИВ!

Тук, в Тел Авив, все още сме УДИВЕНИ и БЛАГОДАРНИ за всичко, което Бог прави чрез Евангелизационното служение на „Дугит“, за да благослови народа на Израел! Тази година сме истински БЛАГОДАРНИ за невероятната сграда, която Господ осигури за нашия НОВ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР! Той вярно изпълнява словото от Писанието, което е вложил в сърцата ни: Уголеми мястото на шатъра си и нека разширят завесите на жилищата ти; не се скъпи; продължи въжетата си и закрепи колчетата си. Защото ще се разпространиш надясно и наляво; потомството ти ще завладее народите и ще населят запустелите градове” (Исая 54:2-3).

Благодарение на Господа (и на вашите молитви и щедро даване!) успяхме да докоснем живота на безброй хора тук, в Израел, по различни начини - да отговорим на духовните им нужди, като споделим Благата вест за Месията с изгубените, да изградим нови вярващи и да отговорим на практическите нужди, снабдявайки хиляди кашони с хранителни продукти за нуждаещи се семейства.

Радваме се, че нашият Небесен Отец ни позволява да се грижим за Неговите възлюбени деца по толкова много начини! В момента в Израел времето е критично, особено след неотдавнашния поток от близо 50 000 евреи, които направиха алия от Украйна и Русия след започването на войната. Виждаме, че нуждите нарастват неимоверно!

За щастие, ние сме тук, в Израел, за да споделим любовта на Йешуа с тези нуждаещи се хора чрез нашия НОВ ВТОРИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР и другите ни служения. Нашето кафене А‘Оген, активно провежда специални събития, които ни дават възможности за работа с хората всяка седмица. Господ продължава да докосва живота на много млади хора. Вашите молитви и щедро даване променят човешки съдби, докато продължаваме да споделяме животопроменящото послание на Евангелието с народа на Израел. Защото извършването на това служение не само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благодарения се излива и пред Бога” (2 Коринтяни 9:12).

Замисляли ли сте се някога какво трябва да означава за Божието сърце, когато достигаме до еврейския народ с Благата вест за Месията?

Преди хиляди години Той призова Авраам при Себе Си и му каза, че потомците му ще станат Божият „избран народ“, след което доведе него и семейството му в Обещаната земя.

По-късно Бог изпраща Мойсей, за да освободи народа Си от робството в Египет, дава му Своето Слово на планината Синай и след това го връща в Обещаната земя, където издига пророци като Илия и царе като Давид, за да водят Божия народ.

Накрая, разбира се, Бог изпрати Своя единствен Син, Йешуа (Исус), до народа на Израел, за да може да бъде светлина, която да донесе спасение и вечен живот на целия свят.

Сега, за съжаление, само много малък процент от еврейския народ, живеещ в Израел, гледа на Йешуа като на Господ. Но, слава на Бога, нещата в Земята се променят ежедневно и ние виждаме тази промяна пред очите си!

Историята на С.

Преди няколко години С. е загубила баща си. Тя е била обзета от тъга и изпада в депресия, тъй като е била много близка с баща си. Тя извикала към Бога да ѝ помогне.

Една вечер тя била на открито събитие на площад „Рабин“ в Тел Авив, в центъра на града. Един вярващ човек разговарял с нея и ѝ дал Нов завет. Тя започнала да го чете и Святият Дух я докоснал и й отворил очите.

След това един ден нашият екип интервюираше хора по улиците на Тел Авив и зададе на С. няколко въпроса относно вярата. Тя отговори, че чете Новия завет и вярва, че Йешуа е обещаният Месия!Екипът я покани в нашето кафене. Срещнахме се, проведохме кратко библейско обучение и тя се помоли да приеме Йешуа за свой Спасител и Господ, а седмица по-късно последва Йешуа във водно кръщение! Слава на Господа!

Всичко, което правим в Евангелизационнен център „Дугит“, започва с молитва, защото сме ангажирани в духовна битка за изгубените овце на Израел. Молим се Бог да излее Своя Дух и да премахне покривалото от очите на еврейския народ, защото то може да се премахне само в Христос (2 Коринтяни 3:14).

А и до днес, при прочитането на Моисея, покривало лежи на сърцето им,но когато Израил се обърне към Господа, покривалото ще се снеме. А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода” (2 Коринтяни 3:15-17).

Ако дойдете в Израел, знайте, че сте добре дошли да ни посетите в нашата Молитвена кула в центъра на Тел Авив и да се молите заедно с нас за спасението на Израел.

Членовете на нашата местна църква - заедно с вярващи от цял Израел и от цял свят - се събират редовно за молитва и поклонение, докато гледаме към града от 18-ия етаж. В нашата Молитвена кула вярващите се молят пламенно за погиващите в Израел. Защо се посвещаваме на такава молитва? Защото МОЛИТВАТА РАБОТИ!

Писанието ни казва за невярващите: „чиито ум богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога...“ (2 Коринтяни 4:4).

И така, ние се молим без прекъсване! Молим се в Молитвената кула. Молим се на седмичните ни шабатни служби в местната ни църква „Адонай Рой“ („Господ е моят пастир"). Екипите ни за служение излизат всеки месец за поклонение и молитвени събития. Молим се за (и заедно с) нуждаещите се семейства, които благославяме с хранителни продукти в Разпределителния център на „Дугит", и се молим за всеки един клиент, когото обслужваме в нашето евангелизационно кафене „А‘Оген“.

Вашите молитви и дарения са горивото в мисията ни да донесем Благата вест за Месията на Божия избран народ и да видим целия Израел спасен! И ние сме толкова благодарни на Господа за вашата финансова подкрепа за това служение! Ние също редовно се молим за вас!

Вашите молитви правят почвата в сърцата на хората плодородна за посланието на Йешуа, а вашите дарения ни дават възможност да отидем на полето и да приберем реколтата.

Молете се заедно с нас Бог да отвори очите на народа Си, за да види народът Му славата на Йешуа - Исус Месията - и да намерят истинската си свобода в Него!

Искаме да ви насърчим, че вашите молитви и подкрепа за служението „Дугит“ променят живота на толкова много хора тук, в Израел! През 2022 г. успяхме да достигнем до повече семейства, да посрещнем повече нужди и да споделим Благата вест за Йешуа с повече изгубени и страдащи хора от всякога - благодарение на вашата помощ за време като това. В клипа, чийто линк публикуваме по-долу, можете да видите една малка част от случилото се през изминалата годинаhttps://www.youtube.com/watch?v=xeNO2x3FW4A

Предизвикваме ви, заедно с нас, да вярвате за много повече, което Господ ще извърши чрез всички нас през 2023 година за Негова слава!

Благословения в Месията Йешуа,

Ави Мизрахи 

Avi-SignatureMain menu 2

Article | by Dr. Radut